photo_2016-05-27_15-58-21

آشنایی با داکر

  آیا پایان حکمرانی هایپروایزرها فرارسیده است؟ آیا راه‌اندازی یک آزمایشگاه Big Data سخت‌ترین کار دنیاست؟ آیا کابوس بروز خطا در محل کارفرما پایان می‌یابد؟ آیا داکر Hype جدید دنیای تکنولوژیست؟ در این ارائه سعی داریم با معرفی پلتفرم داکر به سوالات بالا پاسخ دهیم. داکر چیست ؟ داکر یک پروژه متن‌باز است که فرایند استقرار نرم‌افزارها و[…]