Picture1

شناسایی انجمن‌ها در داده‌های عظیم

انجمن‌ها به عنوان عوامل پنهان در ایجاد ارتباطات افراد در شبکه‌های اجتماعی همواره نقش کلیدی در بهبود عملکرد شبکه‌ی اجتماعی نظیر پیشنهاد دهی و دسته بندی افراد داشته است. در ارائه‌ی پیش رو روشی معرفی گردیده است که بتواند علاوه بر شناسایی انجمن‌های با کمترین هم پوشانی با یکدیگر انجمن‌هایی که همپوشانی زیاد و در[…]

معرفی یک نرم‌افزار آماری برای تحلیل داده‌های زمانیtemporal، مکانی spatial و زمان مکانی.

نرم‌افزار SaTScan آموزش کار با نرم‌افزار SaTScan یک مثال کاربردی از این نرم‌افزار برای شناسایی مکان‌های بروز رویداد شیوع بیماری سرطان

Capture_0

شناسایی رویداد

ارائه مربوط به شناسایی رویدادها که در چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۴ توسط گروه نرم‌افزاری برگزار گردید دارای منابع زیر می‌باشد.   ارائه مرجع از کنفرانس KDD09 آقای Neill اسلاید‌های مرجع مقاله‌ی مرجع  glazchapter eventdetection_0

Item Similarity

محتواهای مربوط به مشابهت آیتم‌ها در این محتواها سه تکنیک مکمل برای شناسایی آیتم‌ها معرفی گردیده است. تکنیک‌ها عبارتند از: Shingling Minhashing Locality sensitive hashing (LSH)   دانلود مقاله دانلود ارائه

Untitled-design-91-672x350

معرفی import.io

import.io یک خزشگر است که برای استخراج داده‌ها با ساختار جدولی(structural data) از سایت‌های بسیار مناسب می‌باشد. در واقع این نرم‌افزار دو کار بسیار مهم انجام می‌دهد. ۱. داده‌ها را از سایت‌ها استخراج می‌کند. ۲. آن‌ها را در ساختار جدول به کاربر ارائه می‌دهد. import2