دروس آنلاین مورد نظر برای مطالعه در کارگروه تابستانه‌ی داده‌های عظیم.

mining on massive dataset

12818088

introduction to data science

web intelligence and big data

introduction to big data with Apache spark

the Data scientist’s toolbox

learn hadoop

MongoDB University catalog

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *