BEHIND THE MAP REDUCE _ تکنیک نگاشت کاهش در موازی سازی الگوریتم‌ها

یک الگوریتم به ازای حجم مشخصی از داده مقیاس پذیر است اگر بتوان در زمان معقول و قابل اجرایی نتیجه‌ی آن را دریافت کرد. در گذشته الگوریتم‌های از مرتبه‌ی زمانی چند جمله‌ای را الگوریتم‌های مقیاس پذیر معرفی می‌کردند ولی این الگوریتم‌ها در برابر داده‌های عظیم نمی‌توانند مقیاس پذیر باشند. برای حل این مسأله چند راهکار وجود دارد.

Behind The map reduce

Behind The map reduce _ Presentation

MapReduce

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *