کارگروه داده‌های عظیم

راه‌های ارتباطی با کارگروه

photo_2016-05-31_21-04-21

کارگروه داده‌های عظیم

معرفی داکر

 

کارگروه داده‌های عظیم (دوره‌ی زمستان ۹۴)

 

این دوره با محوریت درس Introduction to Data Science می‌باشد.

ارائه‌ها سیلابس و کارگاه‌ها پروژه‌های این درس را پوشش می‌دهند.

 

پروژه‌ی کارگروه داده‌های عظیم

این پروژه با موضوعیت خبرکاوی توسط اعضای کارگروه تعریف و در حال تحقیق و توسعه می‌باشد. دو هدف کلی این پروژه انجام یک مجموعه تحقیقات دانشگاهی و رسیدن به یک محصول قابل ارائه می‌باشد.

کارگروه تابستانه‌ی داده‌های عظیم

 در تابستان ۹۴ با سه محوریت کارگروه را آغازکردیم.

  • ارائه‌ی موضوعی توسط اعضای کارگروه در خصوص مباحث تخصصی حوزه‌ی داده‌های عظیم
  • دعوت از سخنرانان و برگزاری سخنرانی در دانشگاه شریف
  • کلاس آنلاین introduction to big data with apache spark

 

ارائه‌ی آزاد داده‌های بزرگ

در این ارائه‌ها سعی کردیم مباحث پایه‌ای مرتبط با داده‌های بزرگ را مطرح کنیم.