Item Similarity

محتواهای مربوط به مشابهت آیتم‌ها در این محتواها سه تکنیک مکمل برای شناسایی آیتم‌ها معرفی گردیده است. تکنیک‌ها عبارتند از: Shingling Minhashing Locality sensitive hashing (LSH)   دانلود مقاله دانلود ارائه