photo_2015-08-03_19-26-53

گزارش سومین جلسه‌ی کارگروه تابستانه

به نام خدا سومین جلسه حضوری کارگروه تابستانه برگزار گردید. در این جلسه آقای ستوده به مسائل و چالش‌های جریان‌های داده‌ای اشاره کردند و راه حل Apache Storm را برای این مسأله معرفی کردند. فیلم این ارائه در دراپ باکس قرار داده شده است و شما می‌توانید از این فولدر فایل‌های مربوط به آن را دریافت کنید.[…]