Data_Science_VD

برگزاری اولین جلسه‌ی دوره‌ی زمستانه‌ی کارگروه

به نام خدا اولین جلسه‌ی کارگروه چهارشنبه ۲ دی‌ماه برگزار گردید. در این جلسه درس آشنایی با علم داده معرفی گردید و دو هفته‌ی اولی این درس به صورت خلاصه ارائه گردید. همچنین فعالیت‌های کارگروه در این دوره نیز مشخص شد: ارائه‌ی خلاصه هفتگی از فیلم‌های درس انجام تمرین‌های درس و ارائه‌ای در خصوص نحوه‌ی انجام دادن آن‌ها[…]

۱

گزارش کارگروه تابستانه داده‌های عظیم

  به نام خدا گزارش کارگروه تابستانه داده‌های عظیم در تابستان ۹۴ گروه نرم‌افزاری با همکاری انجمن علمی دانشکده کامپیوتر کارگروه تابستانه‌ی داده‌های عظیم را برگزار کرد. در این کارگروه که به بررسی ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با داده‌های عظیم برگزار گردید جمعی از دانشجویان حضور یافتند و توانستند در این خصوص به تبادل نظر و دانش[…]