Capture

پردازش و ذخیره سازی موازی اطلاعات

انشالله این هفته موضوع پردازش و ذخیره سازی موازی را در کارگروه در پیش می‌گیریم. طبق روال هفتگی یک ارائه‌ی مختصر از ویدئوهای درس Introduction to data science و تمرین مرتبط با این موضوع خواهیم داشت. چهارشنبه ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ سالن خوارزمی دانشکده مهندسی کامپیوتر.