5781902_orig

ایجاد لیست ایمیل کارگروه برای ارتباط بیشتر اعضا

با سلام به منظور ارتباط بیشتر اعضای کارگروه و دریافت اطلاعیه‌های کارگروه یک لیست ایمیل ایجاد گردیده است که عضویت در‌ آن آزاد می‌باشد. لینک لیست ایمیل کارگروه موفق باشید.