معرفی یک نرم‌افزار آماری برای تحلیل داده‌های زمانیtemporal، مکانی spatial و زمان مکانی.

نرم‌افزار SaTScan آموزش کار با نرم‌افزار SaTScan یک مثال کاربردی از این نرم‌افزار برای شناسایی مکان‌های بروز رویداد شیوع بیماری سرطان

Capture_0

شناسایی رویداد

ارائه مربوط به شناسایی رویدادها که در چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۴ توسط گروه نرم‌افزاری برگزار گردید دارای منابع زیر می‌باشد.   ارائه مرجع از کنفرانس KDD09 آقای Neill اسلاید‌های مرجع مقاله‌ی مرجع  glazchapter eventdetection_0